دروغ را به سبک خود گفتن بهتر از حقیقتی است به تقلید از دیگری " داستایوفسکی"
+ نوشته شده در  ساعت 1:47 AM  توسط گلنار  | 


ناگهان به یاد آوردم که
همیشه فراموش کرده بودم
"خودم "را ....


وحشت کردم.

+ نوشته شده در  ساعت 3:58 AM  توسط گلنار  | دستهایمان به مانند آفرینش انسان حک شده به دیوار کلیسا

                                                            هرگز  به هم نخواهد رسید

تو در میان نگین‌های گیسوان مادر کلیمت اسیری

                                             و من با چشمانی باز

                                                        در چشمه ی دوشان غرق شده‌ام
+ نوشته شده در  ساعت 2:54 AM  توسط گلنار  |